KONTAKT

REALIZATOR PROJEKTU:

Radomska Szkoła Wyższa
26-600 Radom, ul. Zubrzyckiego 2;

PUNKT REKRUTACYJNY:

Radomska Szkoła Wyższa - Wydział Nauk o Zdrowiu
26-600 Radom, ul. 1905 Roku 26/28 pok. 102
Tel. 48 383 66 05, 502 471 858
.